Fablernas Ängel Till Dig "Shaggy" 
2017-06-08
Hd: B/C
Ed: UA
LPN1: N/N
LPN2: N/N
LPN3: N/N
LEMP: N/N


Leonskall´s Viking Àila Gaila " Sky"
2017-09-09
Hd: A/A
Ed: UA
LPN1: N/N
LPN2: N/N
LPN3: N/N
LEMP: D/N 


Queen Star Sagitta Tasmanian wallaby "Abby" 
2021-03-25 

LPN1: N/N
LPN2: N/N
LPN3: N/N
LEMP: N/N  


Queen Star Sagitta Star Odyssey Tattoine  "Tina"
2021-03-31

LPN1: N/N
LPN2: N/N
LPN3: N/N
LEMP: D/N 


Skullsam`s Diva
2021-10-20